Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Üdvözöljük honlapunkon!


Intézményünk a Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola (OM: 200687)
8 évfolyammal működő általános iskola.

Cím: 3348 Szilvásvárad, Egri út 8. 
Telefon: 36/816-232
E-mail: szilvasvarad.iskola(kukac)gmail.com
Képviselő: Kis Pap Zoltán intézményvezető


Telephely: Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola Nagyvisnyói Tagiskola (1-4 évfolyamos összevont oktatás)
Cím: 3349 Nagyvisnyó, Ifjúság út 1.,

Fenntartói adatok

Fenntartó: Egri Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.
Telefonszám: 36/795-230
E-mail: eger@kk.gov.hu
Honlap: http://kk.gov.hu/eger
Képviselő: Ballagó Zoltán igazgató
Telefonszáma: 30/626-6280
E-mail: zoltan.ballago@kk.gov.hu

 

Az iskola története

2005.09.01-től jött létre a Szilvásvárad-Nagyvisnyó Összevont ÁMK, mely mikro társulásként működött.
2007.09.01-től a társuláshoz Csokvaomány község is csatlakozott. (Szilvásvárad-Nagyvisnyó-Csokvaomány Összevont ÁMK)
2013.01.01-tól Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola


Az oktató-nevelő munka személyi feltételei:

A tantestület létszáma:  9 fő tanító,  11 fő tanár
A tantestület átlagos életkora:                             52 év
Technikai dolgozók:                                             7 fő

Szakos ellátottságunk jónak mondható. Az ének oktatását áttanítással tudtuk megoldani.

2 munkaközösség (alsós, felsős) található iskolánkban, mely irányítja, segíti a nevelők munkáját és összefogja, koordinálja tevékenységüket. 

 

Tárgyi feltételek:

2008-ban az intézményfenntartó társulás pályázatot nyújtott be iskola felújításra és 256 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. Az infrastrukturális fejlesztés mellé társult a tartalomfejlesztés: pedagógus továbbképzés, új módszerek elsajátítása, tehetséggondozás. Bevezettük a kompetencia alapú oktatást, melyet a TÁMOP 3.1.4 pályázaton elnyert 39 millió forintból indítottunk el.

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka célja az általános emberi és nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, átadása illetve a diákok személyiségének fejlesztése. Fontos feladat a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése. Pedagógiai programunkba beépítettük a helyi sajátosságokat.

  • A szilásváradi erdészettel 4 évszakos erdei iskolai foglalkozást szervezünk tanulóinknak.

  • Az Állami Ménesgazdaság a tanulók lovas oktatását segíti. (még csak szakköri keretekben működik)

  • A szülők kérésére az angol nyelv tanítása már 1. osztályban elkezdődik.

Délutánonként a tanulóknak lehetősége van részt venni kézműves foglalkozásokon, sportkörön, szakkörökön.

 

Az intézmény társadalmi kapcsolatai:

Célunk a szülők megnyerése, szemlélet formálás az együttműködés növelése érdekében, valamint a nyilvánosság biztosítása és segítségnyújtás.

Iskolánk partnerségi kapcsolatai:

  • a szülőkkel

  • Gyermekjóléti szolgálattal

  • Szakmai és Szakszolgálatokkal

  • Középfokú oktatási intézményekkel

  • Civil szervezetekkel

  • IRISZ Művészeti, Sport, Természetvédelmi Alapítvánnyal

Kiemelném az országhatáron átnyúló testvériskolai kapcsolatunkat a szlovákiai szádalámási Általános Iskolával. 

 

Zongora, szolfézs, grafika tanszakok pótfelvételi hirdetménye

2021.08.26

A Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola

BEIRATKOZÁST/PÓTFELVÉTELT HIRDET

régi és új növendékek részére

a 2021/2022-es tanévre

 

 

 

Hit- és erkölcstanoktatók elérhetősége

2021.02.18

 

Hit- és erkölcstanoktatók elérhetősége

2021.02.18

 

Adatkezelés

2021.01.30

 

Nyílt nap 2020.11.20.

2020.11.20

 

On-line nyílt nap 2020.11.20.

2020.11.20

 

Intézkedési terv (COVID-19)

2020.09.28

 

Iskolai munkaterv 2020/2021.

2020.09.28

 

Beiratkozás első évfolyamra (2020/2021. tanévre)

2020.04.06

 

Digitális munkarend

2020.03.29

Tisztelt Szülők!

A Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskolában és Nagyvisnyói Telephelyén a digitális munkarend bevezetésével az intézmény pedagógiai programja nem változott, ezért a tanulók értékelését az abban foglaltak szerint végezzük továbbra is.

Tisztelettel:
Kis Pap Zoltán
intézményvezető